Statinių ir projektų ekspertizė

UAB Ekspertika suteikta teisė atlikti statinio projekto bendrąją ekspertizę ir statinio ekspertizę.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai; statiniai, įrašyti į Valstybės investicijų programą.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Projekto ekspertizės darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, susisiekimo, gamybos (paslaugų) technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (šilumos įrenginiai iki 120 MW galios ir iki 25 MPa slėgio, kogeneracinės jėgainės iki 120 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, gaisrinės saugos.